A K T U E L N O S T I


IZBORI 2000
LISTA KANDIDATA ZA SAVEZNE POSLANIKE

 

Izborna jedinica 19 Užice daje 4 savezna poslanika u Veću gradjana Savezne skupštine. Izborna komisija proglasila je 8 lista na kojima su kandidati za savezne poslanike u ovom veću.

RADIKALNA STRANKA LEVICE "NIKOLA PAŠIĆ"
Nosilac liste Siniša Vučinić, na listi Zoran Milekić i Predrag Tesović.

"LISTA ZA SANDŽAK - DR SULEJMAN UGLJANIN"
Nosilac dr Sulejman Ugljanin, na listi Nedžad Hodžić, Azis Hadžifejzović i Omer Hajradinović.

KOALICIJA "NARODNI POKRET SANDŽAK"
Nosilac Džemail Suljević, na listi Džemail Suljević i Adnan Šmrković.

SPS-JUL
Nosilac Slobodan Milošević, na listi dr Milisav Čutović, dr Zoran Vujović, Vitomir Pjevac i Zlatko Jusufović.

DEMOKRATSKA OPOZICIJA SRBIJE
Nosilac dr Vojislav Koštunica, na listi Slobodan Gavrilović, Miroslav Filipović, Šaćir Rožajac i Boris Karaičić.

SRPSKI POKRET OBNOVE
Nosilac Vuk Drašković, na listi Nikola Lojanica, dr Milanka Božić, Miša Matović i Milisav Šalipur.

SRPSKA RADIKALNA STRANKA
Nosilac dr Vojislav Šešelj, na listi Zlatan Jovanović, mr Milan Ninčić, Milan Stevović i Rodoljub Tkačević.

NOVA KOMUNISTIČKA PARTIJA JUGOSLAVIJE
Nosilac Branko Kitanović, na listi Ljubodrag Djenić, Ružica Milutinović, Miloš Hadžividojković i Nemanja Lukić.


"UŽICE NA INTERNETU"
Elektronski časopis za Užičane i o užičkom kraju
https://www.uzice.net/uzice-na-internetu/.