A K T U E L N O S T I

IZBORI 2000
LISTA KANDIDATA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE UŽICE

Izborna jedinica 1, Mokra Gora:

1. Radan Jezdimirović, Srpski pokret obnove, 2. Savo Kojadinović, Srpska radikalna stranka, 3. Milomir Sredojević, Demokratska stranka Srbije - dr Vojislav Koštunica, 4. Dušan Turudić, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević.

Izborna jedinica 2, Panjak, Kršanje:

1. Ljubodrag Jezdimirović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Aleksandar Milivojević, Srpski pokret obnove.

Izborna jedinica 3, Kremna, Vitasi:

1. Đorđe Janković, Srpski pokret obnove, 2. Radovan Tomić, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 3. Radovan Filipović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević.

Izborna jedinica 4, Raduša, Strmac:

1. Tomislav Janković, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Dragan Pjević, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 3. Stevan Selaković, Srpski pokret obnove.

Izborna jedinica 5, Bioska:

1. Ilija Danilović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Savo Janković, Srpska radikalna stranka, 3. Zoran Rogić, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica.

Izborna jedinica 6, Vrutci, Pear, Keserovina:

1. Srboljub Bajović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Zoran Bogdanović, Srpska radikalna stranka, 3. Zoran Kostić, Srpski pokret obnove, 4. Milomir Stanojčić, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica.

Izborna jedinica 7, Stapari:

1. Miloš Perišić, Srpska radikalna stranka, 2. Radoje Radojičić, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 3. Tomislav Radojičić, Srpski pokret obnove.

Izborna jedinica 8, Volujac:

1. Radiša Knežević, Srpska radikalna stranka, 2. Petar Perišić, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 3. Nenad Urošević, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica.

Izborna jedinica 9, Buar:

1. Aleksandar Adžić, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Prvoslav Đerić, Srpski pokret obnove, 3. Momo Popović, Srpska radikalna stranka, 4. Rade Čeliković, Grupa građana.

Izborna jedinica 10, Duboko:

1. Milivoje Đurović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Milan Popović, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 3. Milivoje Uzunović, Srpski pokret obnove.

Izborna jedinica 11, Gostinica:

1. Radisav Damljanović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Božo Šišić, Srpski pokret obnove, 3. Slavoljub Šišić, Grupa građana.

Izborna jedinica 12, Ribaševina:

1. Branislav Despotović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Dragovan Kljajić, Srpski pokret obnove.

Izborna jedinica 13, Trnava, Gubin Do:

1. Jovan Marković, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 2. Novak Milović, Srpski pokret obnove, 3. Momčilo Nikolić, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 4. Dragan Stančić, Srpska radikalna stranka.

Izborna jedinica 14, Karan, Lelići:

1. Vladan Nikolić, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Milorad Ćatić, Srpski pokret obnove.

Izborna jedinica 15, Dobrodo, Ponikovica, Kamenica, Bjelotići:

1. Siniša Antonijević, Srpska radikalna stranka, 2. Milutin Tadić, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 3. Budimir Cvijović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević.

Izborna jedinica 16, Gorjani, Zlakusa:

1. Vidoje Drndarević, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Miodrag Klopanović, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 3. Miloje Todorović, Srpski pokret obnove.

Izborna jedinica 17, Krvavci, Potočanje, Potpeć:

1. Dobrosav Andrić, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Milić Jovičić, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica.

Izborna jedinica 18, Drežnik:

1. Radisav Vukotić, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Ilija Žeravčić, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica.

Izborna jedinica 19, Skržuti:

1. Ilija Gudurić, Srpski pokret obnove, 2. Milomir Ristanović, Socijalsitička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević.

Izborna jedinica 20, Nikojevići, Ravni:

1. Pavle Milinković, Srpski pokret obnove, 2. Sreten Ojdanić, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 3. Dragan Ponjavić, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica.

Izborna jedinica 21, Ljubanje, Zbojštica:

1. Dragan Veselinović, Srpska radikalna stranka, 2. Milutin Đurić, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 3. Predrag Mitrović, Srpski pokret obnove, 4. Mihailo Prljević, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 5. Zoran Tešović, Radikalna stranka levice „Nikola Pašić".

Izborna jedinica 22, Kačer, Drijetanj:

1. Dobrivoje Vrbić, Srpska radikalna stranka, 2. Vidoje Danilović, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 3. Miroljub Mutavdžić, Srpski pokret obnove, 4. Ljubomir Peković, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević.

Izborna jedinica 23, Sevojno:

1. Željko Karaklić, Srpska radikalna stranka, 2. Radivoje Radivojević, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 3. Slobodan Selaković, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević.

Izborna jedinica 24, Sevojno:

1. Aleksandar Katić, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 2. Ratko Marković, Srpski pokret obnove, 3. Predrag Šibalić, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević.

Izborna jedinica 25, Sevojno:

1. Goran Bojović, Srpski pokret obnove, 2. Dragan Vasiljević, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 3. Đorđe Jovičić, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica.

Izborna jeidnica 26, Sevojno:

1. Dragan Blagojević, Srpski pokret obnove, 2. Milosav Mihailović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 3.Slavoljub Pavlović, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica.

Izborna jedinica 27, Sevojno:

1. Zoran Vićević, Srpska radikalna stranka, 2. Nikola Gogić, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 3. Sreten Nešković, Srpski pokret obnove.

Izborna jedinica 28, Turica:

1. Stojan Vranić, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Dragoslav Ristović, Srpski pokret obnove, 3. Miroslav Stojanović,Srpska radikalna stranka, 4. Miljko Ćosić, Demokratska stranka Srbije - dr Vojislav Koštunica.

Izborna jedinica 29, Turica:

1. Dragica Đenadić, Srpski pokret obnove, 2. Biljana Marić, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska levica, Slobodan Milošević, 3. Tomislav Radivojčević, Srpska radikalna stranka, 4. Milutin Tokmaković, Demokratska stranka Srbije - dr Vojislav Koštunica.

Izborna jedinica 30, Terazije:

1. Zoran Kolaković, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 2. Milovan Petrović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 3. Milomir Cvetković, Srpski pokret obnove.

Izborna jedinica 31, Terazije:

1. Aleksandar Đerić, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 2. Radenko Erić, Srpski pokret obnove, 3. Mića Mićić, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 4. Andrija Stanišić, Srpska radikalna stranka.

Izborna jedinica 32, Terazije:

1. Malina Đokić, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 2. Dragan Jovičić, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 3. Rade Marjanović, Srpska radikalna stranka, 4. Svetomir Perišić, Srpski pokret obnove.

Izborna jedinica 33, Terazije:

1. Dragomir Vuksanović, Socijalistička partija Srbije, Jugolovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Miroslav Martić, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 3. Irena Matić, Srpski pokret obnove, 4. Aleksandar Stevanović, Srpska radikalna stranka.

Izborna jedinica 34, Terazije:

1. Vesna Jotić, Demokratska opozicija Srbije, dr Vojislav Koštunica, 2. Đorđe Mijušković, Srpski pokret obnove, 3. Mitar Milošević, Srpska radikalna stranka, 4. Dragana Slavujević, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević.

Izborna jedinica 35, Terazije:

1. Branka Marjanović, Srpska radikalna stranka, 2. Ljubinko Masal, Srpski pokret obnove, 3oran Milojević, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 4. Zoran Terzić, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica.

Izborna jedinica 36, Rosulje:

1. Arnautović Slobodan, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 2. Željko Damjanović, Srpska radikalna stranka, 3. Vera Ristanović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević.

Izborna jedinica 37, Rosulje:

1. Radivoje Papić, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Ljubiša Petrović, Srpski pokret obnove, 3. Miroslav Radovanović, Srpska radikalna stranka.

Izborna jedinica 38, Rosulje:

1. Radivoje Maksimović, Srpski pokret obnove, 2. Radiša Marjanović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 3. Zoran Milekić, Radikalna stranka levice „Nikola Pašić", 4. Božidar Radojičić, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica.

Izborna jedinica 39, Rosulje:

1. Milan Vasiljević, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 2. Đurđe Dabić, Srpska radikalna stranka, 3. Čedo Mosurović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 4. Miodrag Stanišić, Srpski pokret obnove.

Izborna jedinica 40, Rosulje:

1. Zoran Đikanović, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 2. Milan Nikitović, Srpski pokret obnove, 3. Goran Stanić, Srpska radikalna stranka, 4. Milovan Ćorović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević.

Izborna jedinica 41, Rosulje:

1. Obrad Jeremić, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 2. Branko Nenadić, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 3. Vladan Petrović, Srpski pokret obnove, 4. Miloš Ćirović, Srpska radikalna stranka.

Izborna jedinica 42, Rosulje:

1. Milovan Bošković, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Dragan Đurić, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 3. Pavle Žunić, Srpska radikalna stranka, 4. Slaboljub Cicvarić, Srpski pokret obnove.

Izborna jedinica 43, Centar:

1. Milosav Didanović, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 2. Miodrag Drobnjaković, Srpski pokret obnove, 3. Mihailo Matović, Grupa građana, 4. Zoran Tucović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević.

Izborna jedinica 44, Centar:

1. Goran Lapčević, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Nada Novaković, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 3. Aleksandar Ćirović, Grupa građana, 4. Ljuboje Ćosić, Srpska radikalna stranka, 5. Dragan Cvijović, Srpski pokret obnove.

Izborna jedinica 45, Centar:

1. Srboljub Jovanović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Veličko Mićović, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica.

Izborna jedinica 46, Centar:

1. Milan Ninčić, Srpska radikalna stranka, 2. Radosav Šarović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 3. Slađana Šumanac, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica.

Izborna jedinica 47, Centar:

1. Branislav Kovačević, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Novka Radivojčević, Srpska radikalna stranka, 3. Blagoje Radojičić, Srpski pokret obnove, 4. Zoran Filipović, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica.

Izborna jedinica 48, Centar:

1. Slavko Lukić, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 2. Milivoje Sokić, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 3. Vesna Filipović, Srpski pokret obnove.

Izborna jedinica 49, Centar:

1. Miroslav Jevtić, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 2. Dragan Milutinović, Srpski pokret obnove, 3. Dragoljub Prentović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević.

Izborna jedinica 50, Carina:

1. Pero Đokić, Srpski pokret obnove, 2. Slobodan Ilić, Srpska radikalna stranka, 3. Milivoje Milović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 4. Predrag Filipović, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica.

Izborna jedinica 51, Carina:

1. Vladimir Gojgić, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Zoran Lazić, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 3. Predrag Milovanović, Srpski pokret obnove, 4. Mladen Nikolić, Srpska radikalna stranka.

Izborna jedinica 52, Carina:

1. Milan Kondić, Srpska radikalna stranka, 2. Rada Mitrović, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 3. Radovan Nestorović, Srpski pokret obnove, 4. Gradimir Paunović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević.

Izborna jedinica 53, Carina:

1. Milija Božović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Miodrag Ilić, Srpski pokret obnove, 3. Vladan Jovanović, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 4. Zoran Milić, Srpska radikalna stranka.

Izborna jedinica 54, Carina:

1. Vladimir Antonijević, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Momčilo Vučković, Srpski pokret obnove, 3. Ivan Milutinović, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 4. Mića Petrović, Srpska radikalna stranka.

Izborna jedinica 55, Carina:

1. Milomir Antonijević, Srpski pokret obnove, 2. Duško Dragutinović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 3. Milosav Kovačević, Srpska radikalna stranka, 4. Toni Stanković, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica.

Izborna jedinica 56, Lipa:

1. Nemanja Đuričić, Srpski pokret obnove, 2. Živorad Marjanović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 3. Vladeta Mićević, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 4. Vesna Savić, Srpska radikalna stranka.

Izborna jedinica 57, Lipa:

1. Miladin Kaljević, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Vukoje Radomirović, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 3. Slobodan Stojanović, Srpska radikalna stranka, 4. Stanko Stokić, Srpski pokret obnove.

Izborna jedinica 58, Lipa:

1. Velimir Baćković, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Svetlana Jevđović Matić, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 3. Nikola Lojanica, Srpski pokret obnove, 4. Desimir Šiljković, Srpska radikalna stranka.

Izborna jedinica 59, Lipa:

1. Nenad Živković, Srpski pokret obnove, 2. Željko Moračanin, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 3. Milan Stojanović, Srpska radikalna stranka, 4. Dragan Subotić, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević.

Izborna jedinica 60, Lipa:

1. Blagoje Gukić, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Dragan Penezić, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 3. Gradoje Terzić, Srpski pokret obnove.

Izborna jedinica 61, Krčagovo:

1. Miloš Božović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Nikola Brujić, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 3. Ranko Simić, Srpska radikalna stranka, 4. Dragana Teofilović, Srpski pokret obnove.

Izborna jedinica 62, Krčagovo:

1. Blažimir Vasilić, Srpska radikalna stranka, 2. Zoran Živković, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 3. Novak Nikolić, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 4. Dragan Teofilović, Srpski pokret obnove.

Izborna jedinica 63, Krčagovo:

1. Radisav Pantović, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 2. Vučko Pećinar, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 3. Bogoljub Cicvarić, Srpska radikalna stranka.

Izborna jedinica 64, Krčagovo:

1. Danica Bešević, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 2. Branko Trifunović, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 3. Radojko Šuljagić, Srpski pokret obnove.

Izborna jedinica 65, Krčagovo:

1. Radmila Janjušević, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 2. Sreten Petaković, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 3. Milovan Ristanović, Srpski pokret obnove.

Izborna jedinica 66, Krčagovo:

1. Sreten Janković, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević, 2. Miroslav Obradović, Srpska radikalna stranka, 3. Petar Ristović, Srpski pokret obnove.

Izborna jedinica 67, Krčagovo:

1. Dragan Gurudić, Srpska radikalna stranka, 2. Marko Žeravčić, Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica, 3. Radun Mićević, Srpski pokret obnove, 4. Dragoslav Ostojić, Socijalistička partija Srbije, Jugoslovenska udružena levica, Slobodan Milošević.


"UŽICE NA INTERNETU"
Elektronski časopis za Užičane i o užičkom kraju
https://www.uzice.net/uzice-na-internetu/.