A K T U E L N O S T I

IZBORI 2000
SAOPŠTENJE IZBORNE KOMISIJE IZBORNE JEDINICE 19 UŽICE

1.10.2000.

Povodom iznošenja i širenja novih neistina o radu Izborne komisije izborne jedinice 19 Užice i besprimernog prozivanja pojedinih članova komisije na javnim skupovima, izborna komisija obaveštava javnost:

Birači koji se nalaze na odsluženju vojnog roka, odnosno koji izvršavaju obavezu u jedinicama ili ustanovama Vojske Jugoslavije, saglasno izbornim zakonima glasali su u tim jedinicama odnosno ustanovama, ukoliko na dan izbora nisu bili na odsustvu, u kom slučaju su svoje pravo glasa koristili na biračkom mestu na kome su upisani u izvod iz biračkog spiska.

U vojnim jedinicama i vojnim ustanovama glasanje je vršeno putem pisma na osnovu posebnih izvoda iz biračkog spiska za te birače i izbornog materijala koji je dostavila izborna komisija izborne jedinice, u ovom slučaju Izborna komisija izborne jedinice 19 Užice.

Rezultati glasanja za izbor predsednika republike nisu dostavljani Izbornoj komisiji izborne jedinice 19 Užice, već onoj izbornoj komisiji koja je bila isključivo nadležna da utvrđuje rezultate za tu vrstu izbora - Saveznoj izbornoj komisiji čije je sedište u Beogradu, Trg Nikole Pašića 13 u prostorijama Savezne skupštine.

Prema tome, Izborna komisija izborne jedinice 19 Užice nije imala ni pravne ni stvarne mogućnosti da utvrđuje ni privremene ni konačne rezultate u ovoj izbornoj jedinici povodom izbora predsednika republike. Ova komisija nije primila glasačke listiće vojnika i nije bila nadležna da primi taj izborni materijal za izbor predsednika republike. Tim materijalom nije raspolagala niti raspolaže i nema podataka o tim rezultatima koji su u nadležnosti Savezne izborne komisije u Beogradu.

Sve je to dobro poznato organizatorima sirenja neistina i razjašnjeno je kada je punomoćnik podnosioca izborne liste vršio uvid u izborni materijal. I pored toga neistine o radu komisije su iznete u javnost, a istina se od javnosti sakriva. Ovim saopštenjem komisija iznosi istinu o svom radu i načinu glasanja birača u vojnim jedinicama i vojnim ustanovama.

IZBORNA KOMISIJA IZBORNE JEDINICE 19 UŽICE
Dušan Đorđević


"UŽICE NA INTERNETU"
Elektronski časopis za Užičane i o užičkom kraju
https://www.uzice.net/uzice-na-internetu/.