FONDACIJA
RAČANSKA
BAŠTINA

Fondacija "Račanska baština" osnovana je 20. januara 1995. godine sa zadatkom da izučava kulturno-istorijski značaj manastira Rače i prepisivačku delatnost njenih monaha.

U tom cilju svake godine se početkom oktobra organizuje kulturno-duhovna manifestacija "Dani Rače ukraj Drine" i naučni skup "Rača u kulturi srpskog naroda".

Predsednik Programskog saveta Fondacije "Račanska baština" je akademik Milorad Pavić, predsednik Skupštine je Vasilije Djurić, a predsednik Upravnog odbora Slobodan Rogić.

Žiri za dodelu "Račanske povelje" svake godine dodeljuje ovo značajno priznanje za najznačajnije delo u istraživanju kulturne tradicije srpskog naroda i za najbolje književno delo inspirisano duhovnošću pravoslavlja, objavljeno u toj godini.

"Račanski zbornik" izlazi jednom godišnje i objavljuje izbor iz naučnih saopštenja i književnih priloga na duhovno-naučnoj manifestaciji "Dani Rače ukraj Drine" i iz dela nagradjenog "Račanskom poveljom".

* * *

"Bajina Bašta je moja druga domovina", napisao je ugledni svetski pisac Peter Handke prilikom treće po redu posete (jun 1997) ovom gradu i kraju od početka ratnih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije.

Autor putopisa "Zimsko putovanje do Dunava, Save i Drine" ili "Pravda za Srbiju", kojim je ustalasao javnost na Zapadu, do tada naviknutu na jednostrane ratne izveštaje protiv Srba, prvi put je kročio u ove krajeve u novembru 1995. godine.

"Pravda za Srbiju" bila je svojevrsna optužnica za Evropu i istovremeno je snažno uticala da se slika o "ukletoj Srbiji" u intelektualnim krugovima Evrope iz osnova promeni.

U aprilu 1996. godine Peter Handke je po drugi put pohodio ove krajeve, ali je tada prešao i na levu obalu Drine. U Srebrenici i okolnim selima video je pustoš, hiljade srpskih izbeglica, a istu sliku video je i u Višegradu.

U junu 1997. godine Handke je ponovo posetio Bajinu Baštu, zajedno sa prevodiocem svojih dela Žarkom Radakovićem, Zlatkom Bocokićem i nemačkim novinarom Tomasom Dajhmanom. Tom prilikom posetio je i manastir Raču, a medju poklonima koje je dobio od Bajinobaštana su stare slike ovog grada i knjiga dr Stevana Ignjića "Manastir Rača".

WEB DESIGN:
DataVoyage

[naslov] [istorija] [prepisivačka škola] [slikarstvo] [riznica] [miroslavljevo jevanđelje]
[fondacija] [naučni skup] [povelja]