Војвођанска банка
Филијала "УЖИЧКА БАНКА"

ПУНО ПОВЕРЕЊЕ

Војвођанска банка је дуги низ година једна од водећих банкарских институција по свим критеријуима банкарског пословања. Ову констатацију потврђује све већи број клијената и ширење мреже банке на територији целе земље. Са 23 филијале и близу 200 пocлoвних јединица Војвођанска банка се налази међу три највеће банкарске мреже у земљи. На овај начин је великом броју клијената омогућено коришћење најсавременијих банкарских услуга y месту живљења и пословања.

Банка пружа услуге за близу 900.000 физичких лица и преко 60.000 правних лица. Комбинујући функцuје комерцијалног и инвестиционог банкарства Војвођанска банка своје међународно пословање обавља преко 340 кореспондентских банака широм света.

Ова банка је поуздана финансијска институција и њена трајност, стабилност и сигурност је оно што прво определи клијенте. Разноврсност банкарских производа и услуга, њuхова цена, као и доступност, додатно мотивишу клијенте на рад са Војвођанском банком.

Ilija UROSEVICДиректор Ужичке банке Илија Урошевић подсећа да је ова банка од 2001. године у саставу Војвођанске банке као филијала. А на овом простору она је присутна већ скоро 50 година и уткана је у све поре привредног и друштвеног живота.

- Активно смо учествовали у расту и развоју овог града и целог златиборског региона. Мрежом експозитура присутни смо у свим општинама Златиборског округа, а од пре неколико месеци наставили смо ширење мреже отварањем шалтера на Златибору, који туристима пружа комплетну банкарску услугу.

Поред седишта Филијале у Ужицу, грађани могу задовољити све своје потребе и на одвојеним шалтерима Липа, Крчагово и Севојно, који поред услуга штедње пружају и услуге платног промета а обављају и мењачке послове. Поред ширења пословне мреже наша велика предност је и развијено електронско банкарство како за физичка, тако и за правна лица и предузетнике. Клијент на овај начин може да управља својим финансијама 24 сата дневно из куће или канцеларије.

Охрабрује повећање штедње грађана што говори да се враћа поверење у банкарски систем и могу да истакнем да је Војвођанска банка већ дуго лидер у делу динарске штедње грађана, пре свега због конкурентних каматних стопа у овом делу банкарског пословања. Охрабрује и сталан раст девизне штедње.

Каматна стопа на динарску штедњу грађана креће се од 1 одсто за рок од 1 месеца, до 2,2 одсто месечно за орочена средства на рок од 3 године. Камате на девизну штедњу су од 3 до 6 одсто зависно од рока на који су орочена.

ПОСЛОВИ СА СТАНОВНИШТВОМ

Поред националне DІNA-CARD Војвођанска банка издаје и дебитне Vіѕa картице и Vіѕa Іnternet, као и кредитну картицу Vіѕa Credіt Card и Vіѕa Buѕіneѕѕ, намењену правним лицима.

Vіѕa Credіt Card или пoпyларна "моћна малена" користи се за плаћање роба и услуга у земљи и иностранству до висине одобреног лимита као и дизање готовине у земљи и иностранству до одобреног дневног лимита. Издаје се на рок од годину дана, а дневни лимит за подизање готовине у земљи износи 3.000 динара, а у иностранству 15.000 динара. Услов за добијање Vіѕa Credіt card je отворен текући рачун у Војвођанској банци са редовним месечним приливом и полагање депозита у висини 10 одсто од износа одобреног кредита. Банка на утрошени део кредuта обрачунава камату од 1 ,3 одсто на месечном нивоу.

Vіѕa Buѕіneѕѕ картицом могу се плаћати трошкови репрезентације, службеног путовања у земљи и иностранству, купо вати поклони и подuзати готовина на свим исплатним местима обележеним Vіѕа ознаком.

ВРСТЕ КРЕДИТА

Готовински кредити се одобравају на рок од 24 месеца у висини од 5.000 евра у динарској противвредности.

Потрошачки кредити су наменски и одобравају се за топлофикацију и гасификацију, ѕа набавку воѕила, ѕа адаптацију, проширење, куповину и иѕградњу стамбених објеката и одобравају се до висине од 12.000 евра у динарској противвредности и на рок до 60 месеци.

Ужичка банка пружа и низ других услуга као што је коришћење сефова, доплата кредита ѕа мобилне телефоне, плаћање услуга јавним предуѕећима са рачуна грађана путем трајног налога, могућност подизања готовине на банкоматима, трансфер новца, могућност упита за стање текућег рачуна преко мобилног телефона...

ПОЉОПРИВРЕДНИ КРЕДИТИ

По програму Владе Србије за подстицање развоја пољопривредне производње, Војвођанска банка одобрава краткорочне и дугорочне кредите за пољопривреднике. Прошле године на подручју Златиборског округа реализовано је 93 милиона ових кредита. Потребно је да корисници имају регистровано пољопривредно газдинство и отворен наменски текући рачун у банци.

Краткорочни кредити се одобравају до 80.000 динара на рок од 12 месеци и каматом од 5 одсто на годишњем нивоу. До сада смо одобрили преко 120 оваквих кредита од којих је већина и реализована. Дугорочни кредити се одобравају за куповину механизације, подизање засада и пластеника као и кредитирање сточарске производње и одобравају се у износу од 5.000 до 20.000 евра у динарској противредности, са роком отплате од 5 година, грејс периодом од једне до три године и каматном стопом свега 2,75 одсто на годишњем нивоу.

За ове кредите влада велико интересовање, пре свега у општинама Ужице, Чајетина, Пожега, Косјерић и Ивањица.

Жанка Ерић

 
© Uzice.net 1996-2005.