"PUTEVI"
Užice

VELIKI POSLOVI
I U 2006.

Nastavljeni su radovi na izgradnji obilaznice kod Ovčar Banje, rekonstrukcija puta Borova Glava - Kokin Brod i dogradnja kolovoza Ravni Gaj - Kraljevo. U 2006. godini u PUTEVIMA očekuju i dobijanje novih velikih poslova na autoputu Beograd - Novi Sad, izgradnji mosta preko Ibra u Kraljevu i na autoputu Gradiška - Banja Luka u Republici Srpskoj.

DIREKTOR DRAGAN JARAKOVIC- Tajna uspeha PUTEVA je u dobrim kadrovima i najboljoj opremi, ističe direktor Dragan Jaraković. U preduzeću u Užicu je 700 stalno zaposlenih i 450 u "Novi Pazar putu", u kome su užički PUTEVI većinski vlasnik. U sezoni se angažuje još oko 300 radnika. Povoljna je i kvalifikaciona struktura. U firmi je preko 50 inženjera, 40 tehničara i preko 300 kvalifikovanih stručnih radnika. Zahvaljujući uspešnoj privatizaciji i dobijanju većinskog vlasnika, a to je dugogodišnji direktor Vasilije Mićić, upravljanje i rukovodjenje su u punoj funkciji poslovnog uspeha.

PUTEVI imaju i odličnu opremu. U poslednje četiri godine za nabavku nove opreme uloženo je 20 miliona evra. Od 200 kamiona, 150 je novih, a preko 300 modernih gradjevinskih mašina potrebnih za radove u putogradnji uvezeno je.

PUTEVI su najkompletnija domaća firma u oblasti putogradnje. Izvodi sve vrste radove, od zemljanih do finalnih na izgradnji trase puteva, mostova, tunela...

Na obilaznici u Ovčar Banji, poslu vrednom preko 400 miliona dinara, gradi se 1,8 kilometara nove trase puta, zatim tunel dužine 430 metara, most 136 metara i potporna konstrukcija 170 metara. Rok za završetak posla, koji kreditiraju Evropska banka za razvoj i Evropska investiciona banka, je kraj 2006. godine.

OBILAZNICA U OVCAR BANJI
Novi tunel na obilaznici u Ovčar Banji
na magistralnom putu Čačak - Užice

SANIRANJE MOSTOVA

Očekuju se i novi poslovi na saniranju mostova u Srbiji. U planu su radovi na 60 mostova, a PUTEVI su krajem 2005. završili saniranje mostova preko Sušice i Krivaje, na putu Užice - Zlatibor. Za ove radove primenjuje se nova tehnologija za odstranjivanje dela betonske ploče koji je delovanjem soli karbonizirao, pa ga treba zameniti novim slojem betona. Odstranjivanje se vrši hidrauličnim razaranjem, tako što mlaz vode pod pritiskom od 1500 atmosfera praktično reže beton skoro bešumno.

Tako se skida oko četiri santimetra oštećenog površinskog sloja, sve do armature, koja se takodje čisti i na nju nanosi novi sloj, sa još jednom armaturom i betonskom pločom koja se spaja sa postojećom. Ovim načinom, umesto ranijeg rada sa vibracionim bušilicama koje rastresu ostatak betona i skraćuju vek mosta, radi se brže i kvalitetnije sa novim rokom korišćenja od 30 godina. Ovi radovi izvode se novom nemačkom opremom sa švajcarskim robotom. Mašina vredna 400.000 evra jedina je u Srbiji, što je još jedan pokazatelj visoke konkurentnosti užičkih putara.

Dužina trase na putu Ravni Gaj - Kraljevo, koju PUTEVI počinju da rade, duga je 34 kilometra i treba da se završi sledeće godine. Vrednost tog posla je 367 miliona dinara.

BUDUĆI VIJADUKT NA MAGISTRALNOM PUTU PREKO ZLATIBORA
Posao na rekonstrukciji puta preko Zlatibora značajno će poboljšati bezbednost saobraćaja
na toj deonici

I posao na rekonstrukciji puta Borova Glava - kokin Brod, preko Zlatibora, kreditiraju dve pomenute evropske banke, a vrednost radova je 874 miliona dinara.

To je za saobraćaj teška trasa od 17 kilometara, sa uskim putem prepunim krivina, ali se prema uradjenom poslu u prošloj godini već nazire budući izgled saobraćajnice sa širokim kolovozom i sedam vijadukata. Rok za završetak i tog posla je kraj ove godine.

Direktor Jaraković očekuje i dobijanje novih vrednih poslova u ovoj godini. PUTEVI će konkurisati za radove na 9 kilometara dugoj deonici autoputa Beograd - Novi Sad, a na istoj saobraćajnici konkurisaće za izgradnju petlje. Očekuju i posao u Kraljevu na podizanju mosta preko Ibra, a u Republici Srpskoj posao na autoputu Gradiška - Banja Luka.

- Dobro je što su počela značajnija ulaganja u našu putnu privredu i mi se nadamo da će ta ulaganja biti sve veća. Na tim poslovima imamo jaku konkurenciju firmi iz inostranstva, ali mi verujemo u svoje sposobnosti i kapacitete i prihvatamo tržišnu utakmicu - kaže direktor Jaraković. Putna mreža magistralnih i regionalnih puteva u Srbiji duga je 15.000 kilometara i nju treba održavati jer su dobri putevi istinsko bogatstvo jedne zemlje. Dobro je što nas nije zaobišao koridor 10, a raspisan je i tender za koncesiju od Hoprgoša do Požege. I tu PUTEVI vide svoje vodeće mesto medju graditeljima, kao što veruju i u sve uspešniji prodor na druga velika gradilišta u Evropi.

R. Mutavdžić, 15.04.2006.

 
© Uzice.net 1996-2006.