Gimnazija "Milan Milovanović - Lune", Užice

Katarina Đurić, IV4

SLIKARSTVO MANASTIRA
MILEŠEVA

Užice, jun 1997. godine