Naslovna stranaMilan Popović

VIOLINA U LOGORSKIM ŽICAMA

Izdavač: IC "Kadinjača", Užice, 1998.

Profesor istorije i živa legenda Užičke gimnazije Milan Popović je prošle godine (1998) napunio devetu deceniju zivota, ali je sačuvao fizičku i duhovnu kondiciju. Zahvaljujući njima, kao i bogatom iskustvu i pozitivnoj energiji, Milan Popović se i danas aktivno bavi ekonomskim, rekreativnim i kreativnim radom. Uspešno se bavi pčelarstvom. Nije napustio planinarenje i sport, iako se više ne kupa u zaleđenoj Đetinji, a nekad je to radio pred radoznalim Užičanima. Piše pesme, memoare i šaljive anegdote. Prošle godine je objavio knjigu "Violina u logorskim žicama" u izdanju Izdavačkog centra "Kadinjaca" iz Užica.

Kao rezervni porušnik, Milan Popović je učestvovao u aprilskom ratu 1941. godine u operacijama na teritoriji Albanije na sektoru Skadra, pa je iz svoga ugla gledanja opisao propast Kraljevine Jugoslavije. Četiri godine je proveo u nemačkim logorima i, zahvaljujući ličnom iskustvu, opisao život srpskih oficira u zarobljeničkim logorima u Hoesverdu, Nirnbergu (Oglag 13b) i Hamelfburgu. Kao hroničar veoma je objektivan. Piše nepristrasno i o sebi i o svojim kolegama - užičkim profesorima i učiteljima: Obradu Nedoviću, Blagoju Živkoviću, Miliji Joliću, Branku Kovačeviću, Luki Selakoviću, Mališi Stefanoviću, Živanu Ćiriću; o lekaru Gutmanu, kompozitoru Đorđu Karaklajiću; o četničkom komandantu Manojlu Koraću i drugima.

Profesor Popović opisuje glad, iznemoglost, povremenu apatiju i pesimizam, ali i traženje načina da se pobede sve slabosti i povrati volja za životom i optimističko raspoloženje. U tom cilju zarobljeni oficiri osnivaju u logoru hor, orkestar i dramsku sekciju. Osnovali su i Narodni univerzitet, na kome su držana predavanja o pčelarstvu, istorijskim i drugim temama. Iako su bili gladni, mnogi su kupili muzičke instrumente, učili sviranje i javno nastupali. Milan Popović je kupio violinu, svirao je i pevao u horu. Kupovao je i čitao nemačku štampu.

Knjiga je lišena suvišnog istoricizma, moralisanja i pametovanja posle svršenog čina. Pisana je iskreno, nepristrasno i zanimljivo. Prožeta je narodnom filozofijom i vitalnošću nacije koja uspeva da se snađe u svakoj situaciji.

Dr Milutin Pašić


[početak][sadržaj][geografija][kultura][manastiri][privreda][turizam][sport][organizacije]
[zanimljivosti][adresar][dogadjaji][druženje][informacije][mediji][autori][sponzori][email]

www.uzice.net