ŠKOLE

  Dečji vrtić - Nemanjina 18 517-855
Gimnazija 513-140
  Ekonomska škola 513-462
  Medicinska škola 512-694
  Tehnička škola "Radoje Ljubičić" 514-272
  Tehnička škola "Radoje Marić" 513-492
Učiteljski fakultet 521-952
  Viša tehnička škola 513-385

Gimnazija "Sveti Sava", Požega

811-460
  OŠ "Andrija Đurović" 552-717
  OŠ "Dušan Jerković" 514-146
  OŠ "Braća Ječmenica" 552-576
  OŠ "Nada Matić" 517-589
  OŠ "Slobodan Sekulić" 562-981
  OŠ "Miodrag B. Matić" za slušno oštećenu decu 563-690
  Muzička škola "Petar Konjović" 512-722
Dom učenika srednjih škola Užice / High school campus 554-199


[početak][sadržaj][geografija][kultura][manastiri][privreda][turizam][sport][organizacije][webmail]
[zanimljivosti][adresar][dogadjaji][druženje][informacije][mediji][autori][sponzori][email]

www.uzice.net

Jugoslovenski TOP Portal