NOVA VAROS

Nova Varos se nalazi na 1000 metara nadmorske visine, sto je uslovilo zdravu klimu i razvijen zdravstveni turizam. U Zdravstvenom centru na Zlataru, pored opste rehabilitacije, posebno se ulaze u savremene metode lecenja srcanih oboljenja i stresa.

Opstina Nova Varos (sa preko 20.000 stanovnika) bogata je vodama, pa su na reci Uvcu izgradjene 3 akumulacije, a na Limu jedna. Struju proizvode hidrocentrale Uvac, Kokin Brod, Bistrica (vode Uvca) i Potpec (na Limu), tako da "Limske hidroelektrane" proizvedu godisnje oko 800 miliona kilovatcasova elektricne energije. Razvijena je i industrija plastike, gume i obuce (4 fabrike), zatim metalska industrija u "Slogi" i drvna industrija ("Inova").

U kanjonu reke Uvca staniste je beloglavog supa. O zastiti i ocuvanju ove retke vrste brine posebno ekolosko drustvo u Novoj Varosi.

Pogledajte još:
Diskusiona grupa Novovarošana


www.uzice.net